Spis piosenek

1.    Siostro moja siostro

2.    Sztyry kónie we dworze

3.    Poleju, poleju

4.    Mulorze, mulorze

5.    A wy sie dziywczynta

6.    Zaświyć mi miesiónczku

7.    Szyjcie mi maciczko

8.    Pod zielónym dymbym

9.    Czorno Chmureczka

10.  Żyniczki moje

11.  Na bukowskim polu

12.  Za górami, za lasami

13.  Sztyry siostry brata miały

14.  Mika przeszeł

15.  Jo do lasa nie pojadym

16.  Wandrowali Turcy

17.  Szeł synek łoraci

18.  Cieszcie sie tu ludzie

       Nie bedym sie żynił

       Po cóż też tu po tych babkach