Dziecka z Oldrzychowic

W roku 2016 powstał dziecięcy zespół folklorystyczny "Dziecka z Oldrzichowic", do którego uczęszcza około 25 dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Dzieci później kontynuują w zespole "Oldrzychowice". Zespół dziecięcy prowadzi Dorota Kantor i Jakub Kroczek.