Legenda

Pewnego letniego dnia, kiedy niebo miało kolor lazurowy a słońce stało w zenicie, mały pasterz niebios biegał pomiędzy bieluśkimi obłoczkami i trzymał w dłoniach drewnianą fujareczkę. Jego owieczki były raczej posłuszne a zwłaszcza, kiedy im zagrał na swym czarującym instrumencie. Nagle stało się coś, co zakłóciło bieg jego zwyczajnego dnia. Skacząc wesoło, potknął się o złocisty promyk słoneczny. Fujarka wyśliznęła się z pasterzowych rączek i spadła na tereny beskidzkiej wioski Oldrzychowic. Instrument ten drewniany wrósł w ziemię, zapuścił mocne korzonki i zaczął się rozwijać. Z tego niebiańskiego przedmiotu zrodził się regionalny zespół pieśni i tańca „Oldrzychowice”