„ZT Oldrzychowice“ od początku do teraźniejszości

Zespół taneczny OLDRZYCHOWICE działa przy Miejscowym Kole PZKO w Oldrzychowicach od roku 1979. Oldrzychowice to mała wioska w pobliżu miasta Trzyńca w Republice Czeskiej (Zaolzie), leżąca u podnóża góry Jaworowy, w dolinie rzeki Olzy, która oddziela Beskid Śląski od Beskidu Morawsko-Śląskiego.
Zespół zrzesza 3 zespoły: Oldrzichowicki Dziecka – zespół dziecięcy (wiek 5 – 10 lat – 20 osób), Małe Oldrzychowice (10 - 15 lat – 30  osób), i zespół dorosły (około 30 osób).

Zespoły prezentują  autentycznie tradycje swych przodków, w swych pokazach prezentuje tańce, zwyczaje i obrządki ludowe górali beskidzkich i regionu cieszyńskiego.

Zespoły Oldrzychowickie mają na swym koncie szereg występów, wyjazdów i sukcesów w kraju i za granicą. W roku 1989 uczestniczył w Festiwalu Zespołów Polonijnych w Rzeszowie, tadycyjnie  uczestniczy w Tygodniu Kultury Beskidzkiej i w Festiwalu Górali Polskich w Żywcu, trzykrotnie wziął udział w MFFZG w Zakopanem.

Największe sukcesy:

  • Złote Żywieckie Serce w roku 2008 i 2010, 2014, Brązowe Żywieckie Serce w 2006
  • Srebrna Ciupaga MFFZG w Zakopanem w roku 2008
  • Grand Prix – główna nagroda na Festiwalu Złoty Kłos w Zebrzydowicach
  • wyjazdy zagraniczne – Litwa, Węgry, Francja, Bułgaria, Słowacja, Włochy, Słowenia
  • Nagroda Oskara Kolberga w roku 2014
  • Uczestnictwo zespołu Małe Oldrzychowice w Międzynarodowym Festiwalu Święto Dzieci Gór w Nowym Sączu i Festiwalu Dziecięcych Zespołów Polonijnych w Iwoniczu Zdroju

 

Kierownik zespołu Marek Grycz, Janina Kokotek, Agata Gut, choreograf Halka Szlaur

 

Rok 2019 jest dla zespołu szczególny. Zespół będzie w tym roku obchodził 40 lecie swego istnienia oraz 110 rocznicę urodzin Jana Taciny, etnologa, folklorysty, Oldrzychowianina, który zebrał na terenie Śląska setki pieśni i tańców ludowych.

Z tej okazji w roku 2019 odbędzie się w ramach Święta folkloru szereg imprez mi. koncert jubileuszowy zespołu, 15. Dożynki na Fojstwiu w Oldrzychowicach, prelekcja Jan Tacina – Oldrzychowianin, nagranie płyty pieśni ze zbiorów Jana Taciny...